CD-1803

I.  ÜZEMBEHELYEZÉS

 

 FONTOS: A RENDSZER CSAK PRECÍZ SZERELÉS ESETÉN MŰKÖDIK MEGFELE-LŐEN. A LAKÁSKÉSZÜLÉK VONAL CSATLAKOZÁSAIT ÉS ELÁGAZÁSAIT ÜZEM-BIZTOS CSATLAKOZÓKKAL KELL SZERELNI, VAGY LE KELL FORRASZTANI. A ROSSZUL SZERELT RENDSZER ELŐBB, VAGY UTÓBB BIZONYTALANNÁ VÁLIK, VAGY TELJESEN LEÁLL.

 

 1. A KDC-1803 klaviatúra, és a CD-1803 elektronikus egység felszerelése

 

 A klaviatúrát és a névtáblát a falba süllyesztve, vagy falon kívül, esővédő keretben elhelyezve szereljük fel. A rendszer beszabályozása után a klaviatúrát 2 db popszegeccsel zárjuk le. Az elektronikus egységet a kapun belül helyezzük el. A klaviatúra és az elektronika összekötéséhez minimum 6 eres kábel szükséges, azonban AJÁNLOTT 8 eres csavart, ill. 2×4 eres postai kábellel szerelni, ugyanis így lehetőség nyílik arra, hogy a mágneszárat vezérlő vezetékekkel kiegészítő árnyékolást adjunk a jeleknek. A klaviatúra és az elektronika azonos jelölésű csatlakozási pontjait értelemszerűen összekötjük. (K1-et K1-el, K2-t K2-vel, stb.)

 

A klaviatúrán és az elektronikán K1-től K6-ig jelölt csatlakozási pontok értelmezése:

 

K1 – klaviatúra digitális tápfeszültsége

K2 – digitális kimenő/bemenő adatok

K3 – digitális föld (kijelző áramköré)

K4 – klaviatúra hangszóró

K5 – analóg föld

K6 – klaviatúra mikrofon

 

FIGYELEM! Feszültség alatt a K1 és K2, ill. a K2 és K3 pontok közötti véletlen rövidzárlat a klaviatúrában visszafordíthatatlan károsodást okoz, és azt tönkre teszi.

 

 1. A LAKÁSKÉSZÜLÉK ROGRAMOZÁSA, ÉS BEKÖTÉSE AZ ELEKTRONIKÁHOZ

 

A programozást a lakáskészülék dekóder panelén levő átkötések megfelelő kialakításával érjük el. Ennek módja az, hogy a készülék dekóder panelén 2-es számrendszerben megadott “kódoló értékek” közül annyit zárjunk rövidre (jumperekkel), hogy azok összege kiadja a készülék számát.

Példák:

12-es szám programozása: 4+8=12 (rövidzárat biztosítunk a “4” és “8” értékű átkötéseken)

45-ös szám programozása: 1+4+8+32=45 (rövidzár az “1”, “4”, “8”,és “32”       -“-         )

 

FIGYELEM!: Lakáskészüléket TILOS “0”-ra programozni!

 

PC-255 típusú lakáskészülék

 

 • Modern vonalú, formatervezett készülék.
 • A doboz és a kagyló összepattintható. Anyaga: kiváló minőségű, ütésálló ABS.
 • A készülék matrica felragasztásával színezhető.
 • A kagylót szabvány FCC telefonzsinór köti össze a készülék dobozával.
 • A csengetés a kagyló zsinórjának kihúzásával “kikapcsolható”.
 • A csengetés hangereje az “RG” jumper kihúzásával a felére csökkenthető.
 • Ha a készüléket más, régebbi típusokkal együtt (TK-3, TK-4, IK-255, BC-255, SE-255) használjuk, akkor a csengetési frekvenciák ajánlott beállítása: 2-6=1, és 2-7=150. (A mai, új elektronikák gyári beálltása is ilyen.)

 

 

 

 1. A MÁGNESZÁR BEKÖTÉSE

 

A mágneszár (R, R) bekötési pontjai egy max 4 A-el terhelhető relé független kapcsoló kimenetét képezik. Ennek megfelelően a mágneszár bekötése. TÁR 12V AC egyik sarkát rövidre zárjuk a mágneszár egyik „R” sarkával. A mágneszárat pedig bekötjük a szabadon maradt „R” és „”AC” szorítókhoz.

Régebbi központoknál (És egyes központoknál ma is) a „zárnyitás” pontokon nyitáskor 12-15 V feszültség jelenik meg. Ilyenkor a mágneszárat – értelemszerűen – közvetlenül a „mágneszár” kimenetre kell kötni.

 

 

 1. A TÁPFESZÜLTSÉG BEKÖTÉSE

 

A kötések helyességének ellenőrzése után beköthetjük a  tápfeszültséget. (Ez min. 12,5 V, max. 16,5 V váltó feszültség lehet)

A tápfeszültség bekapcsolása után a kijelző jobb alsó sarkán egy pont jelenik meg, és elkezdődik a rendszer stabilizációs idejének visszaszámlálása 25 sec-től. Egyidejűleg kb. O,5  sec időtartamra a mágneszár is működésbe lép. A stabilizációs idő visszaszámlálása után a kijelzőn rövid időre megjelenik az elektronikába töltött programcsomag száma, pl. “4b5”, majd a rendszer kaputelefon üzemmódra áll át. A lakások hívhatóak, a számzár kódok használhatóak, a zár nyitható.

A visszaszámlálás minden egyes kikapcsolás, vagy áramkimaradás után megismétlődik.

 

 1. FESZÜLTSÉGEK ellenőrzése

 

Az egyes mérési pontok között a feszültségeknek az alábbi táblázatban megadott értékeken belül kell lenniük. (A méréseket digitális műszerrel végezzük!)

K1 –  K3     =  14 – 16 V

K2 –  K3     =  200 mV-tal kevesebb, mint K1-K3 között

K4  – K5     =  0 V

K6  – K5     =  1 – 3 V

U+  –  U-     =  7 – 9 V,  beszélgetés alatt: 4,5 – 6,5 V

 

 1. HIBÁK KIJELZÉSE

A beüzemelés és az üzemeltetés során fellépő esetleges hibákról és károsodásokról a klaviatúra különböző kiírásokkal informál.

 

Err”(klaviatúra hiba)

A klaviatúra nem fogad el parancsokat, az elektronika – ha ezt programból nem tiltották le – üzemzavari működésűvé válik, vagyis kb. percenként, hangtalanul nyitja a mágneszárat. Üzemzavari működésűvé válik az elektronika a klaviatúra “lefagyása” esetén, vagy akkor is, ha a klaviatúra és az elektronika közötti kapcsolat (6 eres kábel) meghibásodik.

 

“E-2”(rövidzár)

 • Először zárjuk ki a belső rövidzárlatot. Kössük le a lakáskészülék vonalat. Ha az E-2 kiírás megmarad, akkor az elektronikát kell kicserélni, vagy megjavítani. Ha a kiírás megszűnik, akkor a hibát a lakáskészülékek vonalán kel keresni.
 • Meg kell keresni a vonali rövidzárlatot, vagy az ahhoz hasonló jelenséget okozó hibás készüléket. (Az ilyen készülék általában minden számra csenget, u.n. “világvevő”)

 

“E-0”(processzor hiba) – Ilyenkor az elektronikát ki kell cserélni.

 

 “EEr”(hibás programozási művelet)

Meg kell ismételni azt az operációt, amelynek során a kiírás megjelent. Ebben az esetben időnként szükségessé válik az is, hogy az ismétlést a rendszer ki és újabb bekapcsolása után végezzük el.

 

 1. A BESZÉLGETŐ VONAL  SZABÁLYOZÁSA

 

Az elektronikán három szabályozási pont van: mikrofon, hangszóró, balansz. Az első kettő a klaviatúra mikrofon és hangszóró erősítését jelenti, a balansz a beszélgető vonal gerjedésének kizárására szolgál.

Az elektronikát előzetesen beszabályozva szállítjuk, azonban utánszabályzása szükségessé válhat.

 

 • A “hangszóró” potenciométerét állítsuk be úgy, hogy a lakás jól hallható legyen.
 • A “mikrofon” potenciométerét állítsuk be úgy, hogy a klaviatúra jól hallható legyen.
 • A “balansz” potenciométerének álltásával zárjuk ki az esetleges fónikus gerjedést.

 

II.  PROGRAMOZÁS (4b5 – irodai – programcsomag)

(A programcsomag kódja bekapcsoláskor, a visszaszámlálás után jelenik 1 sec-re)

 

 1. Belépés a programba , kilépés a programból

 Vigyük be az alábbi számsort:

KULCS 240361 xxxx
 (ahol “xxxx” a szerelői kód, ill. új központ esetén annak dobozán feltüntetett gyári száma.)
Ha a műveletet helyesen hajtottuk végre, akkor a kijelzőn P- jelenik meg, a központ progra-mozható állapotba került. A későbbiekben az egyes programok leírását erről a szintről adjuk meg.

 

Kilépés a programból: KULCS + DEL együttes lenyomásával.

 

 1. Mágneszár nyitás <0>

Vigyünk be “0-t”, mire a mágneszár nyit, majd a kijelzőn ismét P- jelenik meg.

 

 1. Fő üzembe helyezési program <1>

 

A program segítségével a lakáskészülékekről a klaviatúra hívható a lakáskészülék kapunyitó gombjának lenyomásával Az elektronika ilyenkor megkeresi a felvett készüléket, és csengetés nélkül létrehozza a készülék és a klaviatúra közötti kapcsolatot. Beszélgetés folytatható, nyitható a mágneszár.  A készülék letétele után az elektronika, a csengető jel ellenőrzése céljából, ismételten felhívja a készüléket. A lakásszám megjelenik a klaviatúra kijelzőjén.

A készülékek keresése a felhasználó (szerelő) által megadott határok között történik. Ezt az üzembe helyezési programot célszerű emeletenként folytatni, előzetesen megadva az illető emeleten levő legkisebb és legnagyobb lakásszámot. Ha így járunk el, akkor ezzel jelentősen lerövidítjük a felvett készülék keresésének idejét, és kizárjuk azokat a zavarokat, amelyeket esetleg a többi készülék okozhatna.  A program lehetővé teszi a szerelés és szabályozás elvégzését egy szerelővel.

 

A program indítása “P- “ szintről:

 

 • Beviszünk 1-et, mire a kijelzőn “P-1” jelenik meg, és a klaviatúra “kezelhetetlenné” válik. Ez után beállítjuk a keresés alsó és felső határát az alábbiak szerint:
 • Alsó határ beállítása: Nyomjuk meg egyszerre “DEL+2”-t,
 • Vigyük be a keresés alsó határát, majd nyomjuk meg a “KULCS”-ot.
 • Felső határ beállítása: Nyomjuk meg egyszerre “DEL+3”-at.
 • Vigyük be a keresés felső határát, majd nyomjuk meg a “KULCS”-
 • A kijelző ismét “P-1”-et mutat, a klaviatúra kezelhetetlen, a folyamat elkezdhető.

 

FIGYELEM: A program csak a “keresési határok” beállítása után indul el.

 

Kilépés a programból: Nyomjuk meg egyszerre: “DEL+1”-et, mire a központ “P- ”-re vált.

 

 1. Üzemi paraméterek, gyári beál1ítások, beállítási határok <2>

 

A program segítségével a rendszer üzemi paramétereit állíthatjuk be, pl. a beszélgetési, zár nyitási, felcsengetési, csengetés utáni kivárási időt, irodai üzemmód, szállodai számozás ki/be kapcsolását, a használt lakásszámok alsó és felső határát, stb. állíthatjuk be a következők szerint:

Kód         paraméter                                                                    gyári                      határok

 

 1          Csengetési idő                                                                    30                              1- 120

 2          Kivárási idő, ami alatt a készülék még felvehető               30                              1- 120

 3          Beszélgetési idő                                                                120                              1- 180

 4          Mágneszár időzítése                                                             5                              1-   20

 5          Felvett készülék csengetési ideje                                       10                              1-   15

 6          Csengetés frekvenciája                                                         1                              1- 255

 7          Csengetés frekvenciája                                                     150                              1- 255

 8          Egy csengető jel időtartama                                             250                              1- 255

 9         A rendszer üzemi konfigurációja (átlépés alprogramokhoz) :   “KULCS” lenyomásával
léphetünk át az alábbi P-2-9-(1-12)-es alprogram csomaghoz)

Nr              paraméter                                                             érték       magyarázat     gyári

           1   üzemzavari működés engedélyezése                               1- eng.        – 0 –  tilt          1

2   üzemzavari működés engedélyezése “Err”-rel                1- eng.        – 0 –  tilt          1

3   a számzár kódok működésének engedélyezése               1- eng.        – 0 –  tilt          1

4   “E” kommunikáció tiltása                                                1- tilt.         – 0 – eng          1

5   számzárkód használat jelzésének engedélyezése            1- eng.        – 0 –  tilt          1

6  felcsengetés engedélyezése felvett készülékhez              1- eng.        – 0 –  tilt          1

7  hotel rendszerű számozás/normál számozás                    1-norm.      – 0 hotel          1

8  hangjelzés engedélyezése irodai üzemmódban                1 – eng.       – 0 – tilt

9  a rendszerhez tartozó min. lakásszám                                                                        1

10  a rendszerhez tartozó max. lakásszám                                                                   255

11  kiegészítő szám                                                                                                          1

12   kiegészítő szám                                                                                                     255

 

Programozás “P- ” szintről: (mágneszár időzítés, és min. ill. max. lakásszám beállítása példán)

 • Bevisszük: 2,4,KULCS Megjelenik a pillanatnyilag érvényes érték
 • Bevisszük: DEL, xx (új érték), KULCS,KULCS Ismét megjelenik “P- ”
 • Bevisszük: 2,9, KULCS, 9,KULCS Megjelenik a legkisebb lakásszám
 • Bevisszük: DEL, xxx (új érték), KULCS Beállítottuk a legkisebb lakásszámot
 • Bevisszük: 10, KULCS Megjelenik a legnagyobb lakásszám
 • Bevisszük: DEL, xxx (új érték), KULCS, KULCS Ismét megjelenik “P- ”

 

Néhány magyarázat:

 • Csengetési frekvencia (2-6, és 2-7 programhely) A felcsengető hang tónusát határozza meg. Amennyiben a ma használatos PC-255 típusú lakáskészüléket más, régebbi típusokkal (TK-3, TK-4, IK-255, SE-255, vagy BC-255) együtt használják akkor a legjobb csengetést akkor érhetjük el, ha 2-6-ra 1-et, 2-7-re 150-et állítunk.
 • Üzemzavari működés esetén az elektronika kb. percenként hangtalanul nyitja a zárat. Ez az üzemmód Err, 888 kiírás, vagy lefagyott klaviatúra, ill. a klaviatúra és elektronika közötti 6 eres kábel hibájakor alakul ki. A zárnyitás 2-9-1 programhely értékének “0”-ra állításával letiltható.
 • Hotel rendszerű számozás minden elektronikával megvalósítható. Ebben az esetben szintenkénti számozás valósítható meg (102, 202, 302 – 1., , 3. szint 2, stb.) a 2-9-7 programhely értékének “0”-ra állítása után. Igény esetén erről részletes leírást adunk..
 • Hangjelzés irodai üzemmódban hasonló a számzárkód használatot jelző hanghoz. Amennyiben ez is zavaró, akkor ez is letiltható a 2-9-8 programhely értékének “0”-ra állításával.

 

 

 1. Szerviz program <3>

 

Ez a program egyes készülékek ellenőrzését és esetleges javítását teszi lehetővé, segéderő nélkül, és a rendszer üzemszerű (kaputelefon üzemmód) használata mellett. A program használata során max. 15 db lakásszám vihető be egyszerre a “szerviz listára”. Az utolsó lakásszám bevitele után az elektronika visszatér normál kaputelefon üzemmódba, a lakások hívhatóak, a számzár kódok használhatóak. Ez a program 45 perc elteltével automatikusan törlődik.

A szerviz program gyakorlatilag a  P-1  program kiterjesztése egy olyan változatra, ahol a rendszer a normál üzemet is megengedi, ugyanakkor a listára felvett 15 lakás esetében biztosítja a kapuval való kapcsolat létrehozásának lehetőségét a kapunyitó gomb lenyomásával.

A szerelő akkor tud kapcsolatba lépni a kapuval, ha a vonal szabad, vagyis a rendszeren nem folyik beszélgetés. A kapunyitó gomb lenyomása ilyenkor létrehozza a kapcsolatot a klaviatúrával, ahol ebben az esetben foglaltsági jelet “-H-” –t jelentet meg a kijelzőn.

A vonal, a készülék, valamint a zárnyitás kipróbálása után a szerelő leteszi a készüléket, a központ ez után automatikusan visszacsenget, ellenőrizve ezzel a felcsengető jelet.

 

Programozás  P-   szintről

 • Beviszünk “3”-at, mire a kijelző “P-3”-at mutat. Ez után bevisszük a szervizlistára kerülő lakásszámokat – max. 15-öt – az alábbiak szerint
 • DEL+2 (egyszerre) – xx (lakásszám) KULCS, xx (következő lakásszám) KULCS, újabb lakásszám KULCS, és végül még egyszer KULCS (befejezéshez)
 • A kijelzőn most már csak a pont világit, a kaputelefon használható, a javítás megkezdődhet.
 • A szerviz listát P+3 egyszerre történő lenyomásával törölhetjük, de az 45 perc elteltével automatikusan is törlődik.

 

 

 1. Lakáskészülékek tesztelése <4>

 

Ez a program megkeresi a felvett állapotban levő készülékeket.  Az elektronika csak azokat a készülékeket találja meg, amelyeknek dekódere tökéletesen működik. A program keresési sebessége kb. 10 készülék/sec.  Keresés közben minden tizedik készülék ellenőrzése után hangjelek hallhatóak.

 

A program indítása “P- ” szintről.

 • Vigyünk be “1-et”, mire a kijelző “P-1”-et mutat. Ez után állítsuk be a keresési határokat.
 • DEL + 2 (egyszerre) xx (alsó határ) KULCS, DEL + 3 (egyszerre) xx (felső határ), KULCS, mire a kijelző “P-1”-et mutat. Lépjünk ki a programból DEL+1 egyidejű lenyomásával.
 • A kijelző ismét “P- ”-t mutat.
 • Vigyünk be “4”-et, mire a program elindul. Ha az elektronika felvett készüléket talál, akkor kiírja annak számát és egyidejűleg hangjeleket ad egészen addig, ameddig le nem nyomjuk “DEL”-t, mire a keresés folytatódik.

 

 1. Irodai üzemmód ki/be kapcsolás <5> (Csak „4b5” programcsomagnál)

 

Irodai üzemmódban felvett készülék esetén a szám hívásakor az elektronika automatikusan nyitja a kaput. Kapunyitás után a lakáskészülék a számzárkód használatakor használt hangjelzést adja, jelezve, hogy valaki bejött a kapun. Ezt a hangjelzést – igény esetén – a 2.9.8. programhely értékének [-0-]-ra állításával lehet letiltani.

 

Irodai üzemmód bekapcsolása – programozás “P- ” szintről:

 • Vigyük be sorban: 5, xx (kívánt lakásszám), KULCS,  mire a kijelző “-1-”- et mutat.
 • Vigyünk be “0”-t, majd KULCS-ot
 • Vigyünk be új lakásszámot, vagy KULCS-ot befejezésnek, mire a kijelző ismét “P- ”-t mutat.

 

Kapunyitási hangjelzés tiltása irodai üzemmódban. (“P- ” szintről)

 • Vigyük be sorban: 2, 9, KULCS, 8, KULCS, mire a kijelző “-1-”-et mutat
 • Vigyük be sorban: 0, KULCS, KULCS mire a kijelző ismét “P- ”-t mutat.

 

FIGYELEM! Ez a program más programcsomagoknál ( 4-2, 4-8,  4-9, stb.) a lakásszámok

egyenkénti ki/be kapcsolására szolgál.

 

 1. Szerelői kód    <7>

 

Az új elektronika szerelői kódja, annak gyári száma. Ez a 4 jegyű szám az elektronika dobozán, és a hozzá tartozó kódtáblán is fel van tüntetve. A szerelői kód az alábbi módon megváltoztatható. (P- szintről)

 

 • Beviszünk “7-et”                                                        Mire a kijelzőn megjelenik:  1-
 • Bevisszük az új szerelői kód 1. számjegyét Mire a kijelzőn megjelenik:  2-
 • Bevisszük az új szerelői kód 2. számjegyét Mire a kijelzőn megjelenik:  3-
 • Bevisszük az új szerelői kód 3. számjegyét Mire a kijelzőn megjelenik:  4-
 • Bevisszük az új szerelői kód 4. számjegyét Mire a kijelző törlődik
 • Megnyomjuk a KULCS-ot Mire a kijelzőn megjelenik:  P-

 

Figyelem: a szerelői kód csak 4 jegyű lehet.

 

 1. Mágneszár nyitás, visszatérés kaputelefon üzemmódhoz <8>

 

Ha a kijelző “P- ”-t mutat és “8-at” viszünk be akkor a központ kinyitja a kaput, majd visszaáll kaputelefon üzemmódba.

 

 1. Határ kiterjesztés <9>

 

Alapértelmezésben a “határkiterjesztés” értékét az elektronika hozzáadja a lakásszámhoz. Tehát ha a határkiterjesztés 10, akkor az 1 számú készülék 11 hívószámmal hivató.

 

Szállodai számozás esetén a határkiterjesztés átértelmeződik. Ilyenkor a határkiterjesztés az egy szinten levő szobák száma. Szállodai számozásról igény esetén külön leírást adunk.

 

A határkiterjesztés beálltása “P- ” szintről:

 • Vigyük be: 9 Megjelenik a pillanatnyi határkiterjesztés
 • Töröljük DEL-el, vigyük be az új értéket Megjelenik az új határkiterjesztés értéke
 • Vigyük be: KULCS, KULCS Megjelenik “P- ”

 

 1. Számzárkódok beállítása <KULCS>

 

A program a számzár kódok megváltoztatására szolgál. Ezt “P- ” szintről a következő módon végezhetjük el: (pl.: 6789)

 

 1. Sorban beírjuk: KULCS, xxx (lakásszám), KULCS Erre megjelenik: 1-
 2. Bevisszük a számzárkód 1. Számjegyét (6) Erre megjelenik: 2-
 3. Bevisszük a számzárkód 2. Számjegyét (7) Erre megjelenik: 3-
 4. Bevisszük a számzárkód 3. Számjegyét (8) Erre megjelenik: 4-
 5. Bevisszük a számzárkód 4. Számjegyét (9) A kijelző törlődik

Bevisszük egy újabb lakás számát, KULCS és folytatjuk 1-5 pont szerint, vagy még egyszer megnyomjuk a KULCS mezőt, mire a kijelző ismét “P-”-t mutat.

III. SPECIÁLIS KIALAKITÁSÚ RENDSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK

 

 1. Két és többkapus rendszer (CD-1803/M – CD-1803/S, CD-1083/WLS/WLA)

 

A CD-1803/M/S – master/slave – összeállítást bekerített, főkapuval ellátott, és ezen belül külön kapukkal zárt lépcsőházas lakótelepek számára kifejlesztették ki. (Kétkapus rendszerként is használható) A számzár kódok a főkapunál és az alkapunál azonosak, és mindig csak az a kapu nyílik ahonnan a beszélgetést folytatták, ill. ahol a számzárkódot használták.

Ha a főközponton keresztül beszélgetés folyik, akkor az alközpont klaviatúráján OFF felirat jelenik meg, és az kezelhetetlenné válik. Ezzel szemben alközponti beszélgetéskor a főközpont klaviatúrája elfogadja a bevitt lakásszámot, és azt hangjelzések kíséretében villogtatva jelenti meg, majd 15 s elteltével lebontja az alközponti beszélgetést, és kapcsolja a főközpontról hívott számot.

Ez a kialakítás a főkapuban 1 kpl KDC/CD-1803/M főközpont rendszer, és minden lépcsőházban 1 kpl KDC/CD-1803/S típusú alközpontrendszer kialakítását igényli..

 

A elektronikák közötti összeköttetést két ér biztosítja. Ezek bekötése: A CD-1803/Master és Slave elektronikák “-U” pontjait közösítjük. A “Master” elektronika “+U” pontját a “Slave” elektronika “LM” pontjához kötjük. A lakáskészülékek vonalát a “Slave” elektronika “+U” és “-U” pontjaira kötjük.

Több alközponti elektronika esetén azokat úgy kell programozni, hogy az egyes alközpontoknál használt legnagyobb és legkisebb lakásszámok ne fedjék át egymást.

A 2-9-11 és 2-9-12 programhelyeken levő (gyári beállítás szerint 1 és 255) u.n. kiegészítő lakásszámokat “0-ra” kell állítani. Ha ez a beállítás megtörtént, akkor a rendszer a „Főközpontja” is programozhatóvá válik. Belépés az alközponti szerelői kóddal történik, és lehetőség nyílik a főközpont zárnyitási idejének (2-4 programhely) megváltoztatására, és a számzár kód használat tiltására (2-9-KULCS-3 programhely) a főközpontnál.

 

CD-1803/WLA és CD-1803/WLS típusú elektronikákból bármilyen bonyolultságú összeállítás kialakítható. A konfiguráció kialakítására minden esetben egyedi ajánlatot teszünk.

 

 1. “Diszpécser” rendszer (KDC/CD-1803/D)

 

Alkalmazási terület: Kollégiumok, panziók, iskolák, és minden olyan hely, ahol biztosítani kell a klaviatúra hívhatóságát is a lakáskészülékekről.

A klaviatúra a lakáskészülék kapunyitó gombjának lenyomásával hívható, és a klaviatúra “DEL” mezejének megérintésével hozható létre az ilyen beszélgetés.  A lakáskészülékeket a megszokott módon hívhatjuk.

A “Diszpécser” rendszer többkapus változata különleges üzemmódot biztosit. Ebben az esetben a lakáskészülékek az alközpontoktól és a főközponttól is hívhatóak, ha azonban a lakáskészülékről hívnak, akkor az csak a főközpontnál csengeti a klaviatúrát. (pl. állandó portaszolgálattal ellátott lakóparkok, üdülők, stb. esetén.)

 

 1. Szünetmentes tápegység és belső zárnyitó gomb.

 

Az elektronika ilyenkor 3 csatlakozási ponttal bővül. Ezekhez a pontokhoz kell bekötni az akkumulátort és a zár belső nyitógombját. Az elektronika akkumulátortöltő, feszültségkiesést figyelő és akkumulátor üzemmódra átkapcsoló áramkörrel egészül ki. Ilyen kiépítésben minden elektronika megrendelhető.

 

 1. Ajtócsengős elektronika

 

Ebben az esetben a kaputelefon betölti az ajtócsengő szerepét is, ami igen gazdaságos hiszen minden lakásban megtakarítható az ajtócsengő beszerelési költsége.

Az elektronikába ilyenkor állandó üzemű csengető generátor kerül beépítésre, amelynek kimenő csatlakozójához kell az ajtócsengőket kapcsolni. A rendszert ebben az esetben 3 eres gerincvezeték-

 

kel   kell  szerelni.  (két-  és  többkapus  rendszerek  esetében  a  csengető  generátor  a  “MASTER”

elektronikába kerül) A csengető generátor jele egyértelműen megkülönbözethető a kaputelefon csengetésétől, ezért a lakó a csengetés hangjából megállapíthatja, hogy az ajtótól, vagy a kaputól csengettek. A lakáskészüléktől az ajtócsengőhöz egy harmadik eret kell kivezetni. Ennek elhelyezését – tekintettel arra, hogy a készülék alapkialakításban ezt nem tartalmazza – a konkrét esetben mindenkor megadjuk.

 

 1. Kapcsoló áramkörös készülék (PC-255/K)

 

Alkalmazási terület: Főként nagyothalló lakók igénylik, de szükségesé válhat nagy lakásokban és minden olyan helyen, ahol a csengető jellel egyidejűleg fény vagy hang kapcsolására van szükség. A BC-255/K típusú készülék 1 db max, 12V/0,5A-el terhelhető záró érintkezést ad, amely a készülék felvételekor megszakad.

 

IV. A SZÁMZÁRKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA A LAKÓ ÁLTAL

(elvégzéséhez 2 személy szükséges)

 • Felhívja a lakását.
 • Ráteszi ujját a klaviatúra KULCS mezejére (Ön van a kapunál) majd megkéri a lakásban levő társát, hogy háromszor egymás után nyomja le a kapunyitó gombot.
 • A klaviatúrán három vízszintes vonal jelenik meg.
 • Elengedi a KULCS mezőt, beviszi érvényes, 4 jegyű számzárkódját, majd azt kiegészítve, folyamatosan az új 4 jegyű számzárkódot (A számokat a kijelző folyamatosan “kéri” 1-4-ig.)
 • Ha jól végezte el a műveletet, akkor a kijelző ismét lakásának számát mutatja. Felszólhat, hogy a készüléket tegyék le. Azonnal be is mehet új számzárkódjával.
 • Ha a művelet elvégzésekor hibát követett el, akkor érvényben marad a régi számzárkód.

V.   GARANCIÁLIS FELTÉTELEK,  JAVITÁSI IDŐ.

 

A kaputelefonra az eladástól számított 24 hónapig garanciát adunk az alábbi feltételekkel:

  • A GARANCIA ELVÉSZ, HA
 • a meghibásodás rongálásból, szakszerűtlen szerelésből, vagy üzemeltetésből, elemi csapásból következett be
 • az alkalmazott transzformátor kimenő feszültsége 14,5 V-nál több.
 • az alkalmazott mágneszár áramfelvétele 0,8 A-nél nagyobb.

 

NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, SŐT, ELZÁRKÓZUNK AZ ELEKTRONIKA ÉS A    KLAVIATÚRA TÉRÍTÉSES JAVÍTÁSÁTÓL IS, HA A RENDSZERT HAMISÍTOTT LAKÁSKÉSZÜLÉKEKKEL SZERELTÉK.

 

.A garancia érvényesítéséhez MELLÉKELNI KELL a számlát!

 

A reklamált egységeket átvételkor ellenőrizzük. Ha azok megfelelően működnek, akkor bevizs-gálási díj felszámítása mellett adjuk vissza azokat.

 

A meghibásodás garanciális, vagy nem garanciális voltát a hibás egységek átvizsgálása után határozzuk meg, és arról a reklamáló partnert értesítjük. Garancia tárgyát nem képező esetekben térítés ellenében javítunk. A javítás idejével a garanciális időt meghosszabbítjuk.

 

JAVITÁSI IDŐ:

A javításokat garanciális időben, és azon túl is, a beérkezéstől számított 3 munkanap alatt elvégezzük. Ha ennyi idő alatt ez nem teljesül, akkor a javítás idejére cserekészüléket adunk.

 

MUNKÁJUKHOZ SOK SIKERT KIVÁNUNK    –    D-HÍD KFT

 

 

SZÁLLODAI  SZÁMOZÁS

(Rendkívül ritkán használják ezért a gépkönyvből kimaradt, de bármelyik elektronika tudja.)

 

Ez egy olyan számozási rendszer, ahol az első szám az emelet, (pontosabban, szint) és ezt egészíti ki a lakás szinten belüli ajtószáma. A rendszer 9 szintig normál klaviatúrával, e fölött 4 digites klaviatúrával használható.

Ebben az esetben az elektronika a klaviatúrán bevitt lakásszámot az ahhoz az ebben a rendszerben tartozó „készülékszámra” számítja át, ugyanis a készülék száma (amelyre kódolva van) nem egyezik annak hívószámával.

 

A programozás menete:

 1. Az üzemi konfiguráció beállítása [P- ] szintről
 • Bevisszük: 2,9,KULCS,7,KULCS – erre a kijelző [-1-]-et mutat.
 • Bevisszük: 0,KULCS, – ezzel az elektronikát „szállodai üzemmódra” állítottuk.
 • KULCS (a kijelző „P- ”-t mutat. (Ez után beállíthatjuk a „szobaszámot”)
 1. A határkiterjesztés szállodai számozásnál az egyes szinteken levő lakások (szobák) száma. Példánkban a szobák száma “A”. Ennek megfelelően állitsuk be a határkiterjesztést. Ennek módja [P- ] – ről:
 • Bevisszük: 9,KULCS, DEL
 • Bevisszük a kívánt határkiterjesztés értékét, A-t, majd KULCS-csal megerősítjük.
 • KULCS+DEL-el zárjuk a programozást.
 1. Képlet a készülék számának kiszámitására a szobaszámból: (XX-1)A+YY

A képlet értelmezése:

Szobák száma szintenként:                         A

Lakásszám:                                       XXYY

   E számból az emelet (szint):                 XX

   Az ajtószám (emeleten belül):               YY

 

Példa: 2.e.3 = 203,         9.e.8 = 908    Szintenkénti szobák száma – “A” = 8

101 sz. szoba     XX=1          YY=1    készülék száma:     (1-1)8+1=  1  

102 sz. szoba     XX=1          YY=2    készülék száma:     (1-1)8+2=  2

203 sz. szoba     XX=2          YY=3    készülék száma:     (2-1)8+3= 11

805 sz. szoba     XX=8          YY=5    készülék száma:     (8-1)8+5= 61

908 sz. szoba     XX=9          YY=8    készülék száma:     (9-1)8+8= 80

A Számzárkódok: a készülékszámoknak felelnek meg, tehát a:

101-es szoba számzárkódja az “1” számú készülékhez tartozó kód

102-es   “              “               a  “2”     “            “                “         “

203-as   “              “               a  “11”   “            “                “         “

805-ös   “              “               a  “61”   “            “                “         “

908-as   “              “               a  “80”   “            “                “         “