Hibakeresési és javítási tanácsadó

Hibakeresési és javítási tanácsadó

PROEL digitális kaputelefon  rendszerekhez

 

Egy lakást érintő hibák

 1. A készülék több – minden – számra csenget: Dekóder hiba – A dekódert ki kell cserélni.
 2. A készülék „brummos”: Mikrofon hiba – A mikrofont ki kell cserélni.
 3. Nincs hang kifelé: Az alábbi okai lehetnek:
 • Kagyló és készülék közötti kábel hibája: Cserélje ki a zsinórt!
 • Mikrofon hiba: Cserélje ki a mikrofont!
 • Dekóder hiba: Cserélje ki a dekódert!
 1. Nincs hang felfelé, de a készülék csenget. Régi TK-3-as készülékeknél váltókapcsoló hiba. Küldje el a készüléket javításra! IK,BC,SE,PC-255 típusú készülékeknél dekóder hiba. Cserélje ki a dekódert! A rossz dekódert javíttassa meg!
 2. A készülék nem csenget. Az alábbi okai lehetnek:
 • A hívószámot elállították: PC-255-ös készüléknél ellenőrizze a jumperek elhelyezését, PC-512-es készüléknél ellenőrizze a hívószám beállítást (1-es program)
 • A készülék leszakadt a gerincvezetékről. Ellenőrizze +/-U feszültségét! (6-9V-nak kell lennie) Ha nem mér feszültséget, keresse meg a szakadást és javítsa meg!
 • Vegye fel a készüléket, majd hívja fel a kaputól. Ha ilyenkor a felvett készülékre jellemző „szapora” csengő hangot hallja, akkor a dekóder jó, de nem cseng. Ennek csak két oka lehet – szakadt fülhallgató betét, vagy telefon zsinór. Ellenőrizze Ohmméterrel, és cserélje ki – szükség szerint – a zsinórt, vagy a fülhallgató betétet!
 • Ugyanezt éri el a <4> „lakáskészülékek tesztelése” program futtatásával is
 • Dekóder jumper sorának elpiszkolódása is oka lehet a csengetés elmaradásának. Vegye le, majd tegye ismét vissza az átkötéseket! Ha nem segít, cserélje ki a dekódert!
 • Régi, TK-3-as készülékeknél, rossz váltókapcsoló is okozhat ilyen hibát. Mérje meg Ohmméterrel a kapcsoló sarkain az ellenállást! Kapcsoló hiba estén a készüléket mai típusra kell cserélni, ugyanis ilyen kapcsolónk már nincsen.
 1. A készülékről nem lehet zárat nyitni. Okai lehetnek:
 • Zárnyitó kapcsoló rossz. A kapcsolót vagy a dekódert ki kell cserélni.
 • Zárnyitó kondenzátor (100 nF – 104 feliratú) értéke kicsi. Ki kell cserélni a kondenzátort. (A kondenzátor egyik fele a zárnyitó kapcsoló egyik sarkához van kötve.)
 1. „Betörik” a csengő hang. (A csengetés kb.: tá-ti-tá-ti-tá hangzású) A fülhallgatóval sorba kell kötni 50, vagy 100 Ohm-ot.
 2. A készülék egyet pittyen, majd lebont: Oka: csengetési túláram.
 • Ellenőrizze a fülhallgatót – rövidzár esetén cserélje ki
 • Régi rendszereknél a fülhallgatóval sorba kell kötni 50, vagy 100 Ohm-ot.
 • A hibát rossz dekóder is okozhatja. cserélje ki a dekódert. Csak azonos típusra cseréljen!)

 

Több lakást érintő hibák:

 1. A rendszer „brummos”: A klaviatúra mikrofonját ki kell cserélni.
 2. Nincs hang felfelé: Okai a következők lehetnek:
 • A K4 vezeték szakadt, vagy a csatlakozó forrasztása repedt. Ellenőrizze Ohmmérővel, forrassza át a csatlakozókat az elektronikán és a klaviatúrán!
 • Klaviatúra mikrofonja rossz. Ki kell cserélni.
 • Klaviatúra mikrofon erősítője rossz. Ki kell cserélni, ill. javíttatni kell a klaviatúrát.
 • Az elektronika erősítője rossz. Meg kell javíttatni, ill. ki kell cserélni alaplapját.

 

 1. Nincs hang se fel-, se lefelé: Ellenőrizze Ohmmérővel a csatlakozást K4, K5, K6 pontokon. Ha nem segít, az elektronikát és a klaviatúrát is szervizbe kell küldeni.
 2. Nincs hang lefelé: Okai a következők lehetnek:
 • A K6 vezeték szakadt, vagy a csatlakozó forrasztása repedt. Ellenőrizze Ohmmérővel, forrassza át a csatlakozókat az elektronikán és a klaviatúrán.
 • A klaviatúra hangszórója rossz, vagy leszakadt. Cseréljen hangszórót, vagy forrassza azt vissza.
 • Az elektronika erősítője rossz. Javíttatni kell, vagy ki kell cserélni alaplapját.
 1. Zárnyitási hangjelzés van, de nem nyit zárat: Ellenőrizze, voltmérővel, hogy nyitáskor van e feszültség, vagy rövidzár a zárkimeneten. Ha egyik sincs, akkor az elektronikát szervizbe kell küldeni. Ha ez rendben van, akkor ellenőrizze a vezetéket a zárig, vagy a síkmágnes vezérlőig. Ha ez is rendben van, akkor a hiba a síkmágnes vezérlőben vagy a zárban van.
 2. A bevitt szám a klaviatúráról törlődik, egyetlen számot sem csenget, stb.: a rendszert elprogramozták. részletesen ellenőrizze a beállított üzemi és konfigurációs paramétereket, vagy az elektronikát juttassa el a szervizbe, ahol beállítják.
 3. A klaviatúra „lefagyott”: Kezelhetetlen, csak a pont világit.
 • Áramtalanítsa, majd indítsa újra a rendszert. Ha elindul, de az eset megismétlődik, akkor juttassa el az elektronikát a szervizbe.
 • Ha az újraindítás nem segít, cserélje ki a klaviatúrát.
 • Ha ez sem segít, akkor javíttassa meg az elektronikát, vagy cserélje ki annak alaplapját
 1. A klaviatúra ki sem világit, de visszaszámoláskor pityeg: okai lehetnek:
 • Csatlakozási hiba K1, K2, K3 pontokon. Ellenőrizze Ohmméróvel! Ha kell, javítsa meg!
 • Klaviatúra hiba – Klaviatúrát ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni.
 • Elektronika hiba – az elektronikát meg kell javíttatni, ill. alaplapját ki kell cserélni.
 1. A klaviatúra „Err”-t ír ki: Optikai hiba. Alaposan mossa meg a klaviatúrát CIF-el. Ha nem segít, akkor ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni a klaviatúrát.
 2. A rendszer instabil, több készülék „összecseng”: Az alábbi okai lehetnek:
 • Lakáskészülék vonal hibája – régi hálózat, vagy rossz szerelés miatt a hálózat kapacitása 30 nF körül van. Javítsa ki a hálózatot – forrassza le – a kötéseket. Esetleg szükségessé válhat új hálózat kiépítése is.
 • Többszöri túlfeszültség miatt az elektronika végerősítő IC-jének jelfelfutása nem elég meredek. Az elektronikát ellenőriztesse a szervizzel, ahol szükség esetén azt megjavítják.
 • Ha egy készülék cseng össze rendszeresen a többivel, akkor annak dekóderét ki kell cserélni.
 1. A klaviatúra 3 azonos jelet ír ki, és kezelhetetlen: Túlfeszültség okozta leégés. Cserélje ki a klaviatúrát. Ha a kiírás ez után is megmarad, akkor cserélje ki az elektronika alaplapját is. FIGYELEM: Ilyen hibajelenséget okoz a villámcsapás is. Ennek súlyos esetekor előfordulhat, hogy a klaviatúra és elektronika leégésén túlmenően az összes készülék dekódere is tönkre megy. Ez úgy jelentkezik, hogy az elektronika és a klaviatúra cseréje után E-2 jelenik meg a kijelzőn, és az összes lakáskészülék „világvevővé” válik.
 2. A klaviatúra „lassú” Az egyik optikai nyaláb nem működik. Klaviatúra hiba. Cserélje ki a klaviatúrát.
 3. A klaviatúra „E-2”-t ír ki: Rövidzár a lakáskészülékek vonalán. A következőt javasoljuk:
 • Kösse le az elektronikáról a lakáskészülék vonalat. Ha „E-2” kiírás marad, akkor cserélje ki az elektronikát, ha azonban a kiírás megszűnik, akkor keresse meg a hálózati rövidzárlatot. Ezt a legcélszerűbb emeletenkénti szakaszolással végezni.
 • E-2 kiírást eredményezhet egy felvett állapotú „világvevő” készülék is. Érdemes érdeklődni a lakóknál. Nem panaszkodik e valaki arra, hogy hozzá csenget be mindenki.
 • E-2 kiírást eredményez a felvett állapotú, fordított polaritással bekötött PC-255 dekóder is. Az így bekötött készülék minden számra csenget, de kifelé nem lehet rajta beszélni. Festés után a lakó, vagy a festő okozhat ilyen „meghibásodást”.
 1. A csengető jel a billentyűzeten hallatszik, de az elektronika nem csenget: Okai lehetnek:
 • Túlfeszültség, vagy, feszültség hiány a lakáskészülék vonal kimenetén (+U/-U között 6-9V-nak kell lennie) – Ellenőrizze voltmérővel! Szükség esetén cserélje ki, vagy javíttassa meg az elektronikát.
 • A lakáskészülék vonal szakadt. Ellenőrizze Ohmmérővel, van e feszültség a lakáskészülékeken.
 • Ellenőrizze a határkiterjesztést! Gyári beállítás szerint a határkiterjesztés „0” (P- után megnyomjuk „9-et”, mire a kijelző semmit sem mutat. Ha bármilyen szám megjelenik, akkor DEL-t, „0-t”, majd KULCS-ot viszünk be, mire ismét P- jelenik meg.)
 1. Kétkapus rendszernél, főkapui híváskor OFF felirat jelenik meg: Okai lehetnek:
 • A két elektronika közötti 2 eres összeköttetés sérült. Ellenőrizze Ohmmérővel és javítsa ki!
 • A CD-1803/S elektronika főkaput figyelő kommunikációs áramköre leégett. A CD-1803/S elektronika alaplapját ki kell cserélni, ill. meg kell javíttatni.
 1. A rendszer egy pittyenés után bont: 2001 utáni elektronikáknál fordulhat elő. Oka lehet:
 • Több PC-255 típusú lakáskészülék fordított polaritással van bekötve
 • Két PC-255 típusú készüléket azonos számra kódoltak. (Ezt ezek a rendszerek tiltják.) Szükség esetén ezt meg lehet tenni, ha a készülékek fülhallgatójával, ill. az ennek helyén levő hangszóróval sorba kötünk 100 Ohm-ot.
 1. KDC-1805, KDC-1905, KDC-1905, KDC-3000 klaviatúrák egyes számai kezelhetetlenek
 • Oka: A számlap alatti piezo elem levált. A klaviatúrát szervizbe kell küldeni.

Alaplapcsere CD-1803 típusú elektronikáknál

 

2001 előtti gyártású, u.n. nagy EPROM-os elektronikák:

 • A rossz elektronikából óvatosan emelje ki a számmal ellátott EPROM-ot!
 • Az EPROM-ot – jobbra néző horonnyal – helyezze be az EPROM-tartóba. Egyes elektronikák EPROM-tartója hosszabb, mint az EPROM. Ezekbe az EPROM-tartókba maximálisam balra tolva kell behelyezni az EPROM-ot.
 • A processzor alatti érintkezőkre tegyen egy jumpert, majd kapcsolja be a központot. A jumpert 10 s elteltével vegye le az érintkezőkről.

 

FIGYELEM: A leirt módon a központ „gyári beállításúvá” válik. Ha azon módosítottak, pl. egyes számzárkódokat megváltoztattak, stb., akkor ezeket a változtatásokat ismét el kell végezni. – A műveletet CSAK  SZÁMMAL ellátott EPROM-mal lehet elvégezni.

 

2001 utáni EEPROM-os elektronikák:

 • A rossz elektronikából óvatosan emelje ki az EEPROM-ot!
 • Az EEPROM-ot – jelöléssel lefelé – helyezze be az új alaplapba!
 • Kapcsolja be a rendszert, és az a régi beállításnak megfelelően működik.

A piezoelektromos számlappal szerelt klaviatúrák hibái

 

A KDC-1805, KDC-1905, KDC-1915, KDC-3100, KDC-3905, KDC-3915 típusú klaviatúrák ill. központok piezoelektromos számlapot tartalmaznak.  Ennek eredményeképpen megszűntek az optika hibáiból adódó (pókháló. Karcosodás, stb) hibák. Természetesen minden, így ezek a klaviatúrák is meg tudnak hibásodni.

Két alapvető hibajelenség figyelhető meg: 

 • Hibajelenség: Oka az, hogy a piezoelektromos elemek leváltak az alapról. A számlap kockát ki kell cserélni. A klaviatúrát javíttatni kel. (Az általában megvárható, és cserével történik. Maga a számlap kocka ez után műhelyben általában javítható)
 • Hibajelenség: Nem klaviatúra nem reagál az RFiD kártyára (kulcstartóra) Oka az, hogy a hurok antenna szakadt. Ezt legtöbbször rongálás – ütés – okozza. A számlap kockát ki kell cserélni, ugyanis az a benn levő nyákon tartalmazza a hurok antennát. (Ez a hiba a számlap kocka végleges meghibásodást eredményezi. Nem javítható, ezért az ilyen javítás jóval drágább mint az előző esetben.)

A KDC-1805 klaviatúra helytelen, vagy folyamatában hibás bekötésből adódó hiba.

Ezt a klaviatúrát SZIGORÚAN TILOS feszültség alatt bekötni. (A klaviatúra még akkor is meghibásodhat, ha a vezetékeket egyébként helyesen kötik be.)

Hibajelenség: A klaviatúra „pityeg” de a kijelző sötét és nem kezelhető. Ebben az esetben a klaviatúrát javíttatni kell.