KDC-1804, KDC-1805

GÉPKÖNYV

 

A KDC-1804 (DALLAS beléptetős) és a KDC-1805 (PROXI beléptetős) klaviatúra teljesen megegyezik a jól bevált KDC-1803 típusú klaviatúrával. Annak helyére beszerelhető, és minden további nélkül üzemképes. A beléptető rendszer, kiegészítő szolgáltatás.

A klaviatúra által biztosított beléptető üzembe helyezésének legegyszerűbb módja:

 1. Belépünk a klaviatúra programjába
 2. Az A-1 programmal lakásszámhoz érvényesítjük a PROXI, vagy DALLAS kulcsot.
 3. Az A-3 programmal beírjuk a lakásszámhoz tartozó számzárkódot. (Ez nem szükséges a”Wspólpracuje z RFID i DALLAS” címkével ellátott központoknál.
 4. Az A-6 programmal a klaviatúrában levő mikro SD kártyára mentjük a beléptető kulcsok adatait.

 

FIGYELEM! A kulcsok érvényesítése – és régi központoknál a számzárkódok beírása – után a kulcsok nyitják a kaput, és arról a lakásban hangjelzést adnak. Az üzembe helyezés a beléptető kulcsok adatainak mentésével fejeződik be.

 

 

Programba lépés

 1. Belépünk a központ programjába: Kulcs240361xxxx, mire „P-„ jelenik meg.
 2. Addig nyomkodjuk az „X” (Del) gombot, ameddig a kijelzőn „-A-„ meg nem jelenik. Ezzel beléptünk a klaviatúra önálló programjába.

 

A programba lépés legegyszerűbb módja: mesterkulccsal. A mesterkulcs használata:

 • Ha 1-szer megnyomjuk a KULCS-ot majd bemutatjuk a mesterkulcsot, akkor beléphetünk a központ programjába „P-  „
 • Ha 2-szer megnyomjuk a KULCS-ot, majd bemutatjuk a mesterkulcsot, akkor beléphetünk a klaviatúra programjába „-A-„
 • A mesterkulccsal nyithatjuk a kaput, ha „A-1” programmal érvényesítettük a kulcsot egy, a házban nem létező lakásszámra, és annak számzárkódját „A-3” programmal beírtuk a klaviatúra memóriájába.

 

A mesterkulcs készítése:

 1. Lépjünk be a klaviatúra programjába. Megjelenik „A”
 2. Írjuk be: 8. Erre „Par” jelenik meg, mire írjunk be „99”-et, mire a válasz: CodE”
 3. Írjuk be a klaviatúrával működő központ szerelői kódját, majd nyomjunk „KULCS”ot
 4. Írjunk be egy számot 100-109-ig a szám bevitele után a kijelzőn „uu” után egy szám jelenik meg 0-9-ig (Ez a szám lesz a mesterkulcs sorszáma, mivel összesen 10 db mesterkulcs érvényesíthető)
 5. Érvényesítsük mesterkulcsnak szánt proxi kártyánkat, vagy DALLAS kulcsunkat. A kijelző annak utolsó négy számát írja ki. Erre nyomjunk egy KULCS-ot.

 

A-1” program – kulcsok felvétele a memóriába és lakásszámhoz rendelése

 

A program kiválasztása után a kijelzőn „id” kommunikáció jelenik meg, jelezve, hogy a klaviatúra várja, hogy a kulcsot – kiolvasásra – bemutassuk az olvasónak.

 

Ha a kulcs még nem volt regisztrálva, akkor villogó „Loc” kiírás, vagy villogva a legutóbb bevitt szám jelenik meg. Lehetséges válaszok:

 • Villogó „loc”-ra: bevisszük a kívánt lakásszámot, majd „KULCS”-ot nyomunk.
 • Villogó számra: Ha megfelel, akkor elfogadjuk a következő kulcs bemutatásával, vagy „KULCS”-csal. Ha nem felel meg, akkor „DEL”, „új szám”, majd új kulcs bemutatása, vagy „KULCS”.

 

A már regisztrált kulcs esetében a kijelzőn megjelenik az a szám, amelyhez az rendelve volt. Ekkor a következő lehetőségek kínálkoznak:

 • Elfogadjuk a számot „KULCS’-csal, vagy a következő  kulcs bemutatátásával.
 • Töröljük a kulcsot „DEL”, majd „KULCS” megnyomásával.
 • Megváltoztatjuk a számot: „DEL”, „új szám”, „KULCS”

 

Figyelem! Egy lakásszámhoz – az igénytől függően – több kulcs is rendelhető. Akár a házban használt összes kulcsot is egyetlen – a házban nem létező –  lakásszámra lehet regisztrálni.

 

„A-3” program – a számzárkódok beírása  (Csak a régi központoknál használjuk.)

„A-3” kiválasztása után a klaviatúrán „nu – ” jelenik meg.  A klaviatúra várja, hogy beírjuk, melyik hívószám számzárkódját kívánjuk beírni.

 • Adjuk meg a lakásszámot, és erősítsük meg KULCS-csal.
 • Ha a hívószámhoz még nem írtunk be számzárkódot, akkor „CodE” jelenik meg.
 • Irjuk be a 4 jegyű számzárkódot, és erősítsük meg KULCS-csal.
 • Ha a hívószám beírása után 4 jegyű szám jelenik meg, akkor az adott hívószámhoz már történt számzárkód beírás. Ezt megerősíthetjük KULCS-csal, vagy módosíthatjuk, „DEL”, „új számzárkód” „KULCS” beírásával.

 

FIGYELEM! Régi központoknál a számzárkódot minden hívószámhoz be kell írni. A„wspólpacuje z KDC-1804/3000 DALLAS-RFID” feliratú központok használata estén NEM KELL BEÍRNI a számzárkódokat.

„A-6” program – nikro SD kártya műveletek (kártyaadatok mentése éa betöltése)

 

 • Helyezzük be a mikro SD kártyát a fészekbe (mikro SD – nem SDHC – max 2 GB)
 • Válasszuk ki az A-6 programot: a kijelző ’bAc’-t ír ki.
 • Kiolvasáshoz (mentéshez) írjuk be: „2”– erősítsük meg: „KULCS”. Erre „SAVE” jelenik meg. Írjunk be egy 4 jegyű számot (pl. 1212, – ez lesz a mentés „neve”). A klaviatúra kiírja az adatokat a mikro SD kártyára. A SAVE kiírás villanása után: „KULCS” mire „GooD” jelenik meg.
 • Beolvasáskor Programba lépés után írjuk be: „5” erősítsük meg: „KULCS”, mire „LOAD” jelenik meg. Írjuk be a beolvasni kívánt file kódját (pl. 1212) és erősítsük meg: „KULCS” Erre a klaviatúra beolvassa memóriájába a mikro SD kártyán ezen a file-néven tárolt adatokat.

 

A mikro SD kártya adatait mentsük ki számítógépre. Esetleges klaviatúra meghibásodáskor, csere esetén, vagy többkapus alkalmazáskor az adatokat mikro SD kártyáról könnyedén betölthetjük egy másik klaviatúrába.

 

Az újabb klaviatúrák a programból való kilépés után automatikusan mentenek bak file-ba. Ezt a filet ki kell menteni számítógépre, és át kell nevezni 4 jegyű file-ra. Ez után az már beolvasható a klaviatúrába.

 

Szerelői kód, szerelői kódhasználatot igénylő műveletek

„A-7” program – szerelői kód beírása

A szerelői kód az „A-4” és „A-0” alprogramok használatához, vagy a klaviatúra alternatív programozási helyzetbe való hozásához szükséges. (A szerelői kód 4-8 jegyű lehet.)

 

„A-7” kiválasztása után a kijelzőn „Chg” „Code”, majd:

 • „Code” jelenik meg, ha nincs beírva szerelői kód, vagy megjelenik az érvényes szerelői kód. (Ha az 4 jegynél hosszabb, akkor felváltva jelenik meg az első 4, és az azt követő számjegyek.
 • A szerelői kódot elfogadhatjuk KULCS-csal, vagy törölhetjük DEL-lel, és beírhatunk helyette másik kódot, megerősítve azt KULCS-csal..

 

„A-4” program – érvényesített kulcsok törlése (Csak szerelői kóddal lehetséges)

„A-4” kiválasztása után

 • Rövid időre a kijelzőn „Del id”, majd „Loc” felirat jelenik meg
 • Adjuk meg azt a lakásszámot, amelynek kulcsait törölni akarjuk a rendszerből.
 • A lakásszám megadása után a kijelzőn „PASS” jelenik meg.
 • Vigyük be a „szerelői kódot” (szerelői kód megadása az „A-7” alprogramnál), majd erősítsük meg KULCS-csal. Ezzel az adott lakásszámhoz tartozó összes kulcsot töröltük.

Számzárkód használat tiltása:

Propgramba lépés után vigye be: 8, –erre PAR jelenik meg, ez után vigye be: 1, mire akijelzőn Cfgl kiírás jelenik meg. Erre 1, KULCS. A kijelző „0”-t mutat, ami át kell írni „1”-re, majd KULCS.

 

„A-0” alprogram – minden kulcs és számzárkód törlése

 

 • „A-0” kiválasztása után a kijelzőn „PASS” kommunikáció jelenik meg.
 • Vigye be a szerelői kódot. (Lásd: „A-7” alprogram!) majd erősítse meg „KULCS”-csal.
 • A kiírás megváltozik, majd kb 50 sec elteltével a klaviatúra normál üzemre vált, de memóriájából az előzőleg bevitt számzárkódok és kulcsok adatai törlődnek.

 

HIBÁK  KIJELZÉSE

 1. Hibakódok:
  • „Err” – központ által generált hibakód, és a klaviatúra legalább két optikai nyalábjának meghibásodását jelzi.
  • „LErr” – a klaviatúra által generált hibakód, és a CD-1803 központtal való kommunikáció hiányát jelzi (A „K2” vezeték szakadt.)

 

 1. A klaviatúra diagnosztikájának menete:

 

A klaviatúrára kössünk tápfeszültséget: K1= + 18-24V, K3= föld. A K2-t ne kössük be. (Ha a klaviatúra CD-18034 központhoz volt kötve, akkor kössük ki a K1 és a K2 vezetékeket, majd kössük vissza K1-et.) Ez után a következő automatikus diagnosztizálási folyamat indul be:

 • Kiírja a klaviatúra programverziójának számát (pl. „08r1”)
 • Ez után számjegyenként a „8”-as szám jelenik meg. Ha egyidejűleg egynél több szám jelenik meg, akkor a kijelző hibás.
 • Ez után egyidejűleg az összes számjegyen az egyes szegmensek világítanak. Ha bármelyik számjegyen egyidejűleg egynél több szegmens világít, akkor a kijelző hibás.
 • KDC-1804 típusú klaviatúránál az infravörös nyalábok állapota jelenik meg két HEX szám formájában, miközben a kijelző szélső jobb oldalán „00”-nak kell világítania. Ennek az értéknek változnia kell, ha az egyes infra nyalábokat egyesével letakarjuk. Az olvasó működése is ellenőrizhető. Az olvasó működésér bizonyítja, ha az első számjegy szegmensei hunyorognak, és az olvasó LED-je is felvillan, ha a fészekbe DALLAS kulcsok helyezünk.

 

A diagnosztikai üzemmódból való kilépés 1 perc elteltével automatikusan, vagy a K2 vezeték bekötése után megtörténik.

 

Egyéb elérhető programok: (ezek részletes leírása iránt érdeklődjön D-HÍD kft-nél

A-2 program: lakásszám átirányítás – konverzációs táblázat

A-5 program: szabad érvényesítés

A-8 program: klaviatúra üzemi paramétereinek részletes leírása.

A-2 program – lakásszámok átirányítása – (átirányítási táblázat)

Ezt a programot nem kell használni, ha a klaviatúra a 2011 második félévétől gyártott „wspólpracuje z KDC-1804/3000 RFID-DALLAS” címkével ellátott elektronikával kerül felszerelésre, ugyanis ezek a központok számzárkódok bevitelét NEM IGÉNYLIK.

 

Figyelem! A lakásszámok átirányításának másik, egyszerűbb módja, ha azt a klaviatúra üzemi paramétereinek beállításakor („A-8”) a „4. paraméter” beállításával adjuk meg.

 

Az átirányítás kimondottan a régi programozású elektronikákhoz készült. Alkalmazása jelentősen egyszerűsíti a klaviatúra programozását, ugyanis ebben az esetben nem kell beírni a lakásszámokhoz tartozó számzárkódokat. Működése azon alapszik, hogy a hívószámokat egy, a ház lakásszámai között nem szereplő, számra irányítjuk, és annak számzárkódjával működtetjük a kapu nyitását.

 

Figyelem! Az átirányításnak „ára van”. Ebben az esetben ugyanis a belépést a lakáskészülék nem jelzi.

 

„A-2” kiválasztása után a kijelzőn „loc” jelenik meg.

 • Adjuk meg az átirányításra váró lakásszámot
 • Ha nincs beírva „átirányítási szám”, akkor „nu_” jelenik meg.
 • Írjuk be a „cél-hívószámot”, majd nyomjuk meg a „KULCS”-ot.
 • Ha megjelenik egy átirányítási szám, akkor azt érvényben hagyhatjuk (KULCS) törölhetjük (DEL, KULCS) megváltoztathatjuk (DEL, új szám, KULCS) bevitelével.

 

Figyelem: Ha nem adunk meg átirányítási cél-hívószámot, akkor a beléptető csak az adott lakásszámhoz tartozó számzárkód beírása esetén működik.

 

„A-5” program – „szabad érvényesítés” (ÖNTANÍTÁS)

Ez a program jelentősen leegyszerűsíti a telepítő munkáját, ugyanis egy, a szerelő által beállított időintervallumon belül (pl. 48 óra), lehetővé teszi, hogy a lakók maguk érvényesítsék – a részükre előre kiosztott – kulcsokat.

A szabad érvényesítés két módon valósítható meg.

 1. „Feltétel nélküli érvényesítés” –  (Régi központoknál csak ez lehetséges.)
 2. „Feltételes érvényesítés”

 

Figyelem! „szabad érvényesítéskorˇ a kulcs operációkat nem kell elvégezni, ami alapvetően leegyszerűsíti a telepítői munkát.

 

Feltétel nélküli érvényesítés

 

„A-5” kiválasztása után a kijezőn:

 • „Loc” kommunikáció jelenik meg
 • Irjuk be azt a lakásszámot, amelyre a „szabad érvényesítés” vonatkozik, majd erősítsük meg „KULCS”-csal. (Olyan számot adjunk meg, amelyhez nem tartozik lakáskészülék.)

 

FIGYELEM: régi központoknál, „A-3” programmal, be kell írni a szabad érvényesítés „cél lakásszámához tartozó számzárkódot! Ellenkező esetben a zárnyitás nem működik.

 

 • A lakásszám beírása és megerősítése után a kijelzőn „tinE” jelenik meg. Adjuk meg órában a szabad érvényesítés idejét (pl. 48, vagyis 2 nap) A lakók ez alatt az idő alatt érvényesíthetik előre kiosztott kulcsaikat. A beállított idő elmúltával további szabad érvényesítés nem lehetséges.
 • Ez után írjuk be az A-3 programmal a szabad érvényesítéshez előbb megadott lakásszámhoz tartozó számzárkódot, mert e nélkül nem működik a zár nyitása.
 • A szabad érvényesítés bármikor leállítható, ha „tinE”-nek „0-t” adunk meg.

 

Az érvényesítés menete:

 • A PROXI kártyát közelítsük számlaphoz, vagy a DALLAS kulcsot helyezzük a fészekbe. A rendszer a kulcsot automatikusan a megadott számra írja be, és nyitja a kaput.

 

Feltételes szabad érvényesítés (Csak a „Wspólpracuje z KDC-1805/3000 RFID – DALLAS” címkével ellátott központoknál működik.)

 

„A-5” kiválasztása után a kijelzőn:

 • „Loc” kommunikáció jelenik meg.
 • Lakásszámként írjunk be „0”-t, majd erősírsük meg „KULCS”-
 • A kijelzőn „tinE” jelenik meg. Adjuk meg a szabad érvényesítés időtartamát.

 

Az érvényesítés menete: (Használati utasítás a lakóknak az érvényesítés idejére)

 • Vigye be a lakásszámot, majd nyomja megy „KULCS”-ot.
 • Közelítse a proxi kártyát a számlaphoz, vagy helyezze a fészekbe a DALLAS-t
 • A kijelzőn „CodE” jelenik meg.
 • Írja be az érvényes számzárkódot. A kapu nyílik, a kulcsot a renszer érvényesítette.

 

Figyelem: Feltételes szabad érvényesítéskor a lakóknak ki kell adni érvényes számzárkódjaikat, még akkor is, ha azok használatát később letiltjuk.

„A-8” program – a klaviatúra üzemi paramétereinek beállítása

„A-8” kiválasztása után a kijelzőn

 • „PAr” jelenik meg,
 • Írja be a paraméter számát és erősítse meg „KULCS”-csal.
 • A paraméter értéke „KULCS”-csal megerősíthető, „DEL”-lel törölhető, majd új érték bevitele után „KULCS”-csal megerősítve megváltoztatható.

 

A következő üzemi paraméter beállítások lehetségesek.

 

Paraméter 1: „Cfgl” – A klaviatúra működési konfigurációja (gyári „0”) Négy értéke lehet.

 • „0” = számzárkód kézi bevitele engedélyezett (Nem ajánlott alkalmazás)
 • „1” = számzárkód kézi bevitele nem engedélyezett (Régi központoknál ajánlott)
 • „2” = a rendszer, új központoknál is, csak érvényes számzárkód bevitele esetén működik, és a számzárkód kézi bevitele engedélyezett. (Nem ajánlott alkalmazás)
 • „3” = a rendszer, új központoknál is, csak érvényes számzárkód bevitele esetén működik, de a számzárkód kézi bevitele nem engedélyezett.

 

Paraméter 2: „Bri” = A kijelző világításának erősége (a beállítás határai: 5% – 100%, gyári beállítás: 70%)

 • Beállítás: régi számot „DEL”-el töröl, újat beír, majd „KULCS”

 

Paraméter 3: „cdiv” – („converted div”) = Az átirányítottként nyilvántartott lakásszámokat az itt megadott számra kell tovább irányítani. (csoportos átirányítás 1. változat)

 • Beállítás: célszámot beír, majd „KULCS”

 

Paraméter 4: „ndiv” – (non converted div”) = a nem átirányítottként nyilvántartott lakásszámokat az itt megadott a számra kell irányítani. (Ez a csoportos átirányítás 2. változata. Ez igen célszerű, ugyanis ebben az esetben nem kell kitölteni az „A-2” alprogramnál leírt átirányítási táblázatot.

 • Beállítás: célszámot beír, majd „KULCS”

 

 • Régi központoknál az átirányítási „cél lakásszámhoz” tartozó számzárkód beírása kötelező. Ellenkező esetben nem működik a zárnyitás.
 • A „3”, vagy „4” paramétert az „A-5” alprogramban leírt „szabad érvényesítéskor” nem kell beírni,

 

Paraméter 5: „bLLo” – „backlight low” – számlap háttérvilágítás alaphelyzetben (2-100%)

 

Paraméter 6: „bLHi” – „backlight low” – számlap háttérvilágítás számbevitelkor (2-100%)

 

Paraméter 7: bLtl” – „blacklight time” – számlap erős háttérvilágításának ideje: „sec”

Paraméter 9999 – csak leolvasásra – a klaviatúra teljes üzemideje (óra)

Paraméter 99 – a központ szerelői kódja. (Mester kártyák használata esetén.)

Paraméter 100-109 – MESTER kártyák kódszáma. (összesen 10 kártya engedélyezett)

 

 • 100-109 szám bevitele után „uu- „ (0-9-ig), szám szám jelenik meg.
 • Érvényesítsük kártyánkat. A kártya kódjának utolsó 4 jegyét kiírja a kijelző. Erősítsük meg: „KULCS”
 • Ha a szám bevitele után 4 jegyű kijelzést látunk, akkor azt töröljük: „DEL”, majd olvastassuk be kártyánkat, és erősítsük meg: „KULCS”.

Mesterkártyák használata:

 • CD-1803 központ programjába való belépéskor egyszer megnyomjuk KULCS-ot, majd érvényesítjük a kártyát (közelítéssel, vagy fészekbe helyezéssel – DALLAS)
 • KDC-1804 klaviatúra programjába lépés: kétszer megnyomjuk a KULCS-ot, majd érvényesítjük a kártyát. (közelítéssel, vagy fészekbe való helyezéssel – DALLAS)