KDC-1905 kaputelefon

KDC-1905 – Digitális kaputelefon központ – GÉPKÖNYV

KDC-1905 Kaputelefon központ

KDC-1905 – Digitális kaputelefon központ – GÉPKÖNYV

Feliratok a központon, és azok értelmezése

Felirat Értelmezés
L+ Lakáskészülék vonal „+”
L- (GND) Lakáskészülék vonal „-„, GND, föld
OC1 Szabad kollektor típusú kimenet. külső relé (pl. második DC+ bekötésére)
PR Külső zárnyitó gomb helye. (A másik bekötési pont L-, R-)
R-, GND Mágneszár földje („-„)
R+ Mágneszár „+”
AC2 Transzformátor bekötési pontja
AC1 Transzformátor bekötési pontja
+DC Egyen tápfeszültség – kiegészítő klaviatúrák trafó nélküli bekötéséhez. *
LNK  Kommunikációs vonal
GL    Hangszóró magisztrál
MIC     Mikrofon magisztrál
NC        Kihasználatlan

„+DC” a KDC-1905 központoknál: táp kimenet a KDC-1915 szatellit központokhoz, KDC-1915 szatellit klaviatúráknál egyen táp bemenet, de kimenet is lehet további klaviatúrákhoz.

Figyelem: Ilyen táp megoldás csak kis távolságban lehetséges. Lehetőleg egy tápra ne kössünk 3 egységnél többet. Ellenőrizzük, hogy működik e a rendszer. Az ellenőrzést minden esetben a mágneszár működésével együtt kell elvégezni.

Gyors beüzemelés

Kössük be a tápfeszültséget (AC1, AC2), a lakáskészülék vonalat (-L, +L) és a mágneszárat (-R, +R). Ezzel a rendszer üzemképes, csak be kell szabályozni, és ha szükséges, érvényesíteni kell a proxi kártyákat (kulcsokat).

Programozás, belépés a programba:

Vigyük be: Kulcs 240361xxxx (ahol xxxx a szerelői kód) – Kijelzés: A-

Gyárilag a szerelői kód „0000”, amely a „7-es” programmal átírható.

LEGFONTOSABB BEÁLLÍTÁSOK – „8”-as alprogram A- szintről

Beírjuk: „8” …… Kijelzés: PAr  A beállítás menete: paraméter kódja, KULCS, beállítás, KULCS

Csengetés tónusának beállítása (300-as kód) (6 lehetséges változatból)

Beviszünk: 300, KULCS           Megjelenik: rinI, majd egy szám 0-5-ig. (Elfogadjuk: ’KULCS”, vagy töröljük „X”, és másikat írunk be majd „KULCS”. (6 lehetséges csengetési tónus van.)

Csengetés hangerejének beállítása (340-es kód) (8 lehetséges hangerő fokozat van)

Beviszünk: 340, KULCS       Megjelenik: bEPI, majd egy szám 0-7-ig (elfogadjuk: „KULCS”, vagy töröljük „X”, másikat írunk be, majd „KULCS” (8 lehetséges hangerő fokozat van.)

ZÁRNYITÁS BEÁLLÍTÁSAI:

A KDC-1905 központ – megfelelő beállítással – normál, fordított üzemű mágneses retesz, valamint síkmágnes vezérlésére is alkalmas. (Gyári beállításban a központ normál mágneszárhoz van állítva.)

1 . A központ adaptálása az alkalmazott zár típusához:

Az alábbi táblázat a különböző típusú mágneszárak vezérlését biztosító beállításokat tartalmazza: (8-as alprogram programszámaival)

program száma normál zár ford. üzemű zár síkmágnes  magyarázat
400 0 40 100 nyugalmi állapotban
401 100 0 0 nyitás 1. fázis
402 60 0 0 nyitás 2. (fő) fázis
403 0 100 50 nyitás 3. fázis
430 1 1 1 PWM tartomány
404 20 10 10 1. fázis ideje
405 10 20 5 3. fázis ideje

Beállítás: Ha nem normál – feszültségre nyitó – mágneszárat vezérlünk, akkor a 8-as átállítani. (Pl. síkmágneshez: 400 = 100, 401 = 0, 402 = 0, 403 = 50, 404 = 10, 405 = 5)

 

  1. Zárnyitási idő beállítása (360-as kód) (0 – 20 s)

Bevisszük: 360, KULCS           Megjelenik: egy szám 0-20-ig (Elfogadjuk: „KULCS”, vagy töröljük „X”, más számot írunk be, majd „KULCS” (Beállítási határok: 0 – 20 s)

  1. zárnyitás engedélyezése: (1. vagy 2.sz. nyomógombbal. számzárkóddal, proxi kártyával.)

Bevisszük: „8”, „XYYY”, „KULCS”

„X” a megfelelő klaviatúra rendszerben elfoglalt száma,

„YYY” az engedélyezendő mód kódszáma. A kódszámok, és a hozzájuk rendelt kiírások:

„P1” = 361 kiírás: P1lo,   „P2” = 362 kiírás: P2lo, (kiírás az érték megjelenése előtt)

proxi kártya = 365 kiírás: rFlo, számzárkód = 366, kiírás: Colo) (kiírás az érték előtt)

A „KULCS” bevitele után a pillanatnyilag beállított érték jelenik meg. Ezt vagy jóváhagyjuk „KULCS”, vagy töröljük „X”, majd helyette új értéket írunk be, és azt megerősítjük: „KULCS”

A paraméterekhez tartozó értékek: engedélyezés: „128”, Tiltás: „0”

HANGVONAL beállítása: A beállítást a művelet elvégzésére szánt idő beálltásával kezdjük:

Bevisszük: 8                           Megjelenik: PAr

Bevisszük: 90, KULCS             Megjelenik: „X” (ennyi percig „él” a program)

Töröljük „X”, és új számot írunk be, vagy megerősítjük „KULCS

Bevisszük: KULCS                               Megjelenik PAr

Ismét „KULCS”-ot írunk be, mire A- jelenik meg. Kilépés: „X” többszöri lenyomásával.

A hangerő beszabályozása:

Hívjunk fel egy lakásszámot. (Legjobb a lakáskészülék vonal közepére eső szám)

A készülék felvétele után nyomjuk meg a”KULCS”-ot. „H”, vagy „A” jelenik meg, és egy vonal az alábbi értelmezés szerint:

H” (automatika kikapcsolva),  „A” automatika bekapcsolva,

vonalka lent = hang lefelé,           vonalka fennt: hang felfelé

Az „A” és „H” között a KULCS gombbal váltunk. A beállítást „H”, kikapcsolt automatika állásban végezzük el az alábbi módon:

H” felső vonalka után nyomjuk meg a „2”-t, mire megjelenik az aktuálisan beállított érték. Állítsuk be kívánt mértékre („1” csökkentés, „3” növelés)

Nyomjuk meg a „8”-at. Megjelenik az aktuálisan beállított értéket. Állítsuk be a kívánt mértékre („7” csökkentés, „9” növelés)

Gerjedés kizárására állítsuk be a balanszot: Nyomjuk meg az „5”-öst. Megjelenik az aktuálisan beállított érték Szabályozás: 4 és 6 gombokkal.

Ez után „KULCS” megnyomásával állítsuk „A” állásba a hangvonalat, és ellenőrizzük a beállítást. Ha szükséges, akkor az után állítást a 2,3, és a 7,9 gombokkal elvégezhetjük. (A balansz állítása ilyenkor nem lehetséges.)

PROXI KÁRTYÁK érvényesítése és lakásonkénti törlése

Kártyák érvényesítése „1”-es alprogram

Bevisszük: „1”                        Megjelenik: id _

Bemutatjuk a kártyát:                        Megjelenik: Loc _ majd egy szám. Ha a szám villog, akkor ajánlott szám, ha folyamatosan világít, akkor az a bemutatott kártyához már érvényesített lakásszám.

Mindkét esetben: Ha megfelel: „KULCS”, ha nem, akkor „X”, majd új szám és

„KULCS”. Ez után ismét Loc _ jelenik meg. Ekkor új kártya, vagy kilépés: „X”.

Kártyák LAKÁSONKÉNTI törlése:

Bevisszük: „0”, majd „99”, KULCS, szerelői kód: erre „Loc” jelenik meg.

Beírjuk a lakásszámot, és megerősítjük „KULCS”. A törlés után a kijelző egy pillanatra kiírja, a törölt kulcsok db számát. Kilépés: „X”

 

„2” alprogram: hívásátirányítás (A hívás átirányítás különleges esete a szállodai számozás, amellyel külön leírásban foglalkozunk.)

Ilyenkor egy adott hívószám egy másik hívószámot csenget. (pl 2-es számot hívunk de helyette a központ a „25”-ös számot hívja.) – A programozás menete:

Bevisszük: „2” ……………………………… Megjelenik: Loc_, ahol loc az átirányítandó lakás száma.          

Beírjuk a lakásszámot, mire megjelenik: nr_ (az átiránítás „cél lakásszáma”)

Beírjuk az árirányítás „cél lakásszámát”, majd KULCS.

 

„3” alprogram: Számzákódok lekérdezése, és megváltoztatása

Bevisszük: „3”                                   Megjelenik: Loc_

Bevisszük a lakásszámot                    Megjelenik: nu _ lakásszám CodE kód

Ha megfelel elfogadjuk: „KULCS”, vagy töröljük „X”, újat írunk be majd „KULCS”

 

A proxi kártyák számzárkódtól függetlenül működnek.

„4”es alprogram: Egyes lakásszámokhoz tartozó individuális (egyedi) beállítások

  1. A paraméterek egy része u.n. „zászló értékkel bír” FLA és a készülék üzemmódját érinti. ezek jelentése és értéke a következő:
Irodai üzemmód = 1 (FLA=1)
Számzárkód tiltása = 2 (FLA=2)
Számzárkód használat jelzésének tiltása = 4 (FLA=4)
Diszpécser üzemmód tiltása = 8 (FLA=8)
Lakáskészülékkel történő zárnyitás tiltása = 16 (FLA=16)
  1. A paraméterek másik része a csengőjelre vonatkozik. rt_ ru_

„rt_” = a csengetés egyedi tónusa = 0 – 5

„ru_” = a csengetés egyedi hangereje = 0 – 7

A program az egyes adatokat az alábbi sorrendben kéri le: „FLA”, „rt _”, „ru_”

 

Az üzemmódot meghatározó „FLA” érték az egyes üzemmód értékek összege. Pl: Irodai üzemmód a számzárkód használat jelzésének tiltásával: 1+4=5

„6”-os alprogram: adatmentés és beolvasás

Bevisszük: „6”                        Megjelenik bAc_

Bevisszük: „2”, „KULCS”                   Megjelenik: SAVE = mentés, vagy ha

Bevisszük: „5”, „KULCS”                    Megjelenik: LOAD = beolvasás, ez után

Bevisszük: „xxxx”, (ahol „xxxx” az adatok 4 számjegyű „neve”), majd „KULCS”. Ezzel az adatok mentése, ill beolvasása megtörténik. Az adatokat a KDC-1905 kijelző paneljébe helyezett mikro SD kártya tárolja.

 

„7”-es alprogram: Szerelői kód

Bevisszük: „7”                        Megjelenik: CHG majd CodE

Bevisszük: a kívánt szerelői kódot, majd „KULCS” mire visszaáll: A-

Számzárkód táblázatok generálása :

„8” bevitele után Par jelenik meg, mire:

Kódtáblázat számának beállításhoz: Bevisszük: 208, KULCS, majd „xxxx”, ahol „xxxx” a kódtáblázat 4 jegyű száma , majd „KULCS

Kódtáblázat keletkezési évének beállításához: Bevisszük 209, „KULCS”, majd „yyyy” ahol „yyyy” a kódtáblázat keletkezésének éve (1990 – 2145)

Törlés, gyári beállítások visszaállítása:0” alprogram

Bevisszük: „0”, mire a kijelző init-t mutat.

Vigyük be a törölni kívánt érték kódszámát az alábbi táblázat szerint:

Kódszám Törlendő beállított értékek
0 Globális beállítások
1 A központot tartalmazó (1 sz.) klaviatúra helyi beállításai
2-6 Az egyes szatellit klaviatúrák helyi beállításai
10 Minden globális és helyi beállítás
11 Az összes klaviatúra helyi beállítása
20 Az összes A1, A2 és A3 programmal bevitt érték törlése.

A kódszám bevitele után a kijelző – – – – – t mutat. A kijelző várja szerelői kódot.

Vigyük be a szerelői kódot, mire a törlés, ill. a gyári beállítás visszaállítása megtörténik, de a szerelői kód nem törlődik.

FIGYELEM: A gyári „0000” szerelői kóddal nem lehet a műveletet végrehajtani!

Kaputelefon hálózat kiépítése

A hálózat bekötése (Lásd még: a KDC-1905 központban levő mikró SD kártyát)

  1. A KDC-1905 központhoz, és minden egyes KDC 1915 szatellit központokhoz kössön 12V AC tápegységet.
  2. A KDC-1915 szatellit központ/központok és a KDC-1905 központ „L-”, „MIK”, „GL” és „LNK” pontjait közösítse.
  3. A kaputelefon hálózatot (vonalat) kösse be a KDC-1905 központ „+/- L”

A KDC-1905 központhoz 5 db KDC-1915 típusú szatellit klaviatúra köthető. Ezek a klaviatúrák KEZELŐ EGYSÉGEK, ezért nem tartalmaznak semmilyen adatot. Az adatokat csak a KDC-1905 tartalmazza. Az egyes szatellit klaviatúrákat – minden estben kézzel – kell megcímezni a KDC-1905 központnál. A rendszer csak megfelelően megcímzett KDC-1915 klaviatúrákkal üzemképes.

Figyelem! A klaviatúrák csak megcímzésük után működőképesek !!

A szatellit klaviatúrák megcímzésének módja: („8”-as alprogram)

Beírjuk: „8”, mire „Par” jelenik meg.

Ekkor beírjuk: X001 (ahol X a klaviatúra címe 2-6-ig),

Az „X001”- beírása után „KULCS”, majd beírjuk a klaviatúra C-1915 utáni gyári számát nullák nélkül. Ezzel a KDC-1915 meg lett címezve. (Ha jól csináltuk, trillázó hang kíséretében kigyullad a klaviatúra működését jelző pont.)

A megfelelő, csak erre a klaviatúrára vonatkozó, beállításokat ez után a klaviatúra címének (számának) előhívószámként történő beírásával biztosítjuk.

Példák:

Ha az „1” sz klaviatúránál síkmágnest használunk, akkor a az erre vonatkozó paramétereket át kell írni a következő módon: „1” = előhívó szám

1400 = 100,       1401 = 0 ,       1402 = 0,     1403 = 50,     1404 = 10,     1405 = 5

 

Ha a „3” sz. klaviatúránál normál mágneszárat használunk, akkor az erre a klaviatúrára vonatkozó beállítás: „3” = előhívó szám

3400 = 0,         3401 = 100       3402 = 60    3403 = 0         3404 = 20       3405 = 10

A fenti módon más egyedi, csak egy bizonyos klaviatúrára vonatkozó beállítás is programozható. (Pl, csengő hang tónusa, zár nyitási idő, számzárkód vagy proxi kártya használat, engedélyezése/tiltása stb)

Figyelem! Rossz beállítás használhatatlanná teheti rendszert. Ilyen esetben

gyakran megoldást kínál a TÖRLÉS. (A-0 program), majd újra programozás.

„PORTÁS ÜZEMMÓD” (Csak PC-512 típusú készülékkel működik.)

Bármelyik klaviatúra „portás üzemmódba állítható”. Ilyenkor az összes, vagy egyes, ezt az üzemmódot engedélyező, lakáskészülékekről hívható a „portás klaviatúra” (Az egyes lakások kizárása a portás üzemmód használatából úgy történik, hogy „4” alprogramban a megfelelő lakásszám („nu”) FLA értékének 8-at írunk be.

A portás klaviatúra beállítása: (8-250 paraméter)

„8” program – „Par” után 250-et írunk be mire PAcb jelenik meg, majd egy szám, (annak a klaviatúrának száma, amelyre az üzemmódot ajánlja a központ, ami új központnál „0”) Ezt a számot töröljük ki „X” majd írjuk be a kívánt klaviatúra számát 1-6-ig. Ezzel a lakáskészülékről hívható klaviatúrát kijelöltük.

A portás klaviatúra hívása: Felvesszük a telefont és lenyomjuk a kapunyitó gombot.

A portás klaviatúra használata:

Híváskor a klaviatúra csenget, és villogva jelzi a hívó lakáskészülék számát. A KULCS megnyomás után beszélhetünk.

Ha nem vették fel a portás készüléket, és a telefont letették, a portás klaviatúra kijelzője ez után is villogva jelzi, honnan próbálták elérni portást. Ezt csak visszahívással lehet törölni, ami a KULCS gomb megnyomásával történik.

 

Bekötés 1

Bekötés 2